[ARBİS] EuroNanoMed III 2020 Yılı Çağrısı Ön Duyurusu

Değerli Araştırmacımız,

EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri" kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

EuroNanoMed III projesine, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 28 farklı kuruluş katılmaktadır. Bu kapsamda, EuroNanoMed III projesinin 2020 yılı çağrısının 14/11/2019 tarihi itibariyle açılması planlanmaktadır.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 21.01.2020
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 10.06.2020

2020 yılı çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır: 

  • Yenileyici tıp
  • Tanı bilim
  • Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri

 

Çağrı metni hazırlık aşamasında olup, tamamlanınca ortak çağrı sekreteryasının web sayfasında yayınlanacaktır. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı kapsamında amaçların daha iyi anlaşılması ve daha efektif bir değerlendirme için, başvuruların Teknololoji Hazırlık Seviyesi (THS), inovasyon derecesi ve ürünün pazara girebileceği tahmini süre göz önüne alınarak aşağıdaki 2 kategoriye özelleşmesi beklenmektedir.

Çağrı ön duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve proje ortağı bulmak için:

http://euronanomed.net/joint-calls/11th-joint-call-2020/

İlgili Kişi:
Alperen Erdoğan
SBAG
e-posta: alperen.erdogan@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 70

Saygılarımızla

TÜBİTAK - Araştırma Destek Programları Başkanlığı


Galeri