COVID-19 Mücadelesi İçin TÜBİTAK Hızlı Bir Çağrı Açtı

COVID-19 mücadelesinde TÜBİTAK mevcut desteklerine ek olarak özel hızlı 1507 destek çağrısına çıktı.

TÜBİTAK destekleriyle özel sektörümüz sağlık teknolojileri kapsamında bugüne kadar birçok yenilikçi ürün geliştirmiş ve uygulamaya geçirmiştir. 

Bu ürünler tıbbi tanı kitlerinden, biyoteknolojik ilaçlar, yoğun bakım cihaz ve malzemeleri gibi bugün karşılaştığımız büyük sağlık sorunlarına çözüm

oluşturabilecek ürünlerdir.COVID-19 tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına almıştır. Bu acil durum karşısında TÜBİTAK, desteklerini,

yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve

destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik projelere odaklamak amacıyla özel bir çağrı açmıştır.

TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde açılan söz konusu Çağrı kapsamında, COVID-19’un teşhis

ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin

geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerine hızlı destek verilecektir:

Çağrı 26 Mart 2020’de açılmış olup, 2 Nisan 2020 saat 23:59’da kapanacaktır.

Bu çağrı kapsamında TÜBİTAK’a ön kayıt evrakları gönderilmeyecektir. PRODİS’te online ön kayıt işlemi yapıldıktan sonra, proje başvurusu

yapılabilecektir.

Başvurular hızlı değerlendirilip kısa sürede çağrı sonuçları açıklanacaktır.

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esaslarının 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen “Program

kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesinin desteklenmesi” kısıtı bu çağrıda

uygulanmayacaktır. Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin süresi en fazla 9 ay olabilecektir. Süre uzatımı talepleri kabul edilmeyecektir.

Çağrı Duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK-TEYDEB